Na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data publikacji 29.10.2013

Z inicjatywy Kierownictwa Centrum Szkolenia Policji tegoroczną ofertę szkoleniową wzbogacono o 14 dodatkowych edycji kursu specjalistycznego w zakresie obsługi videorejestratorów wykroczeń i 19 edycji kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych. Dzięki podjętym działaniom dotychczas zostało przeszkolonych dodatkowo 362 policjantów ruchu drogowego, a do końca roku planuje się przeszkolić 188 kolejnych.

     Absolwenci wymienionych kursów zostają przygotowani do pracy z użyciem urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego, a także do kontrolowania czasu pracy kierowców (czas kierowania pojazdem oraz czas przerw i odpoczynku). Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają funkcjonariuszom na prowadzenie skutecznego nadzoru nad uczestnikami ruchu drogowego oraz podejmowanie czynności wobec osób popełniających wykroczenia w ruchu drogowym. Efektem tych działań jest m.in. ograniczenie liczby wypadków drogowych i poprawa bezpieczeństwa.

     Warto podkreślić, że pomysł zorganizowania i przeprowadzenia dodatkowych kursów dla policjantów ruchu drogowego doskonale wpisuje się w realizację Priorytetów i zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2013 – 2015, a mianowicie podejmowanie działań skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.

     Centrum Szkolenia Policji jest jedyną szkołą policyjną w Polsce, która kształci kadry na potrzeby policji ruchu drogowego, toteż szczególnie zależy nam na odpowiednim, profesjonalnym przygotowaniu jak największej liczby policjantów tej służby.  

     W ramach efektywnego zarządzania posiadaną infrastrukturą, do realizacji kursów wykorzystywana jest dodatkowo baza kwaterunkowa Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji oraz Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, gdzie we wrześniu zakończył się projekt Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

Paweł Pińczuk ZKP