Wodniacy profesjonaliści - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wodniacy profesjonaliści

Data publikacji 28.10.2013

W Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu, na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich zakończyła się trzecia w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych TNŁ – 3/13. W czasie zajęć policjanci musieli niejednokrotnie zmagać się ze zmęczeniem i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Nie wpłynęło to jednak ujemnie na wyniki egzaminu końcowego – dla wszystkich zakończył się on sukcesem.

     Czternastu policjantów z całej Polski od 14 października uczestniczyło w zajęciach praktycznych przygotowujących ich do wykonywania zadań na wodach podczas niekorzystnych warunków pogodowych i hydrologicznych

     Funkcjonariusze uczyli się obsługi specjalistycznego sprzętu nawigacyjnego w trudnych warunkach atmosferycznych oraz manewrowania łodzią i podejmowania działań ratowniczych w warunkach ekstremalnych i zbliżonych do powodziowych. Zdobyli specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ratownictwa wodnego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu tj. skutera wodnego z platformą ratowniczą. Ćwiczenia były prowadzone pod okiem specjalistów z tej dziedziny instruktorów z grupy K - 38. Absolwenci kursu nabyli też wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu locji i nawigacji oraz posługiwania się urządzeniami GPS.

     Jesteśmy przekonani, że zdobyte umiejętności pozwolą funkcjonariuszom w profesjonalny sposób wykonywać zadania służbowe i skutecznie podejmować akcje ratownicze.

 

hg/Piotr Konstantynowicz ZSS

zdj. Grzegorz Skubich ZSS