Życzymy satysfakcjonującej służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Życzymy satysfakcjonującej służby

Data publikacji 24.10.2013

105 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-4/13 realizowanego w Centrum Szkolenia Policji przystąpiło dziś do egzaminu końcowego. W czasie uroczystości zakończenia szkolenia Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka życzył absolwentom wielu sukcesów w trudnej i odpowiedzialnej służbie, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

     Podkreślił też, że służba społeczeństwu – ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest szczególną misją. Przy jej realizacji zawsze obowiązuje funkcjonariuszy przestrzeganie zasad etyki zawodowej i respektowanie praw człowieka.

     Jeśli chodzi o dzisiejsze wyniki słuchaczy, śmiało możemy mówić o sukcesie – średnia ocen z egzaminu końcowego wyniosła 5,50. Na wyróżnienie zasługuje post. Elżbieta Zaborowska (KWP Białystok), która z ogólnego wyniku nauki na szkoleniu uzyskała ocenę bardzo dobrą i wyróżniającą z egzaminu końcowego. Na takie efekty dydaktyczne złożyła się rzetelna praca słuchaczy, a także wiedza i umiejętności nauczycieli policyjnych. Serdecznie wszystkim gratulujemy, a naszych absolwentów zapraszamy na kursy doskonalenia zawodowego centralnego.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS