Spotkanie Koła Ruchu Drogowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Koła Ruchu Drogowego

Data publikacji 22.10.2013

W ramach działającego od kilku lat w Centrum Szkolenia Policji Koła Ruchu Drogowego spotkali się słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. Dla nowo przyjętych funkcjonariuszy to doskonała forma doskonalenia umiejętności w zakresie prowadzenia działalności informacyjno-profilaktycznej wobec uczestników ruchu drogowego.

     Policjanci zapoznali się z możliwościami wykorzystania samochodu specjalistycznego typu furgon, którego wyposażenie sprawdza się przede wszystkim w czasie działań profilaktyczno – edukacyjnych realizowanych wśród najmłodszych. Samochód został przekazany do Centrum Szkolenia Policji w ramach projektu „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym  na obszarze całego kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

     W czasie spotkania słuchacze uczestniczyli również w wykładzie na temat „Czynności na miejscu zdarzenia drogowego”, przeprowadzonym przez starszego wykładowcę Zakładu Ruchu Drogowego nadkom. Andrzeja Przekazińskiego.

 

hg/AS

zdj. A. Przekaziński ZRD