Handel ludźmi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Handel ludźmi

Data publikacji 18.10.2013

18 października 2013 roku już po raz siódmy obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tej okazji kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji spotkali się na projekcji filmu w reżyserii Stephena Frearsa „Niewidoczni”.

     Nauczyciele Centrum Szkolenia Policji prowadzą systematyczne działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W trakcie spotkań przekazują również treści związane ze zjawiskiem handlu ludźmi, ostrzegają o zagrożeniach związanych z tym obszarem. Swoją wiedzę przekazują też słuchaczom kursów i szkoleń realizowanych w CSP, nie tylko w czasie zajęć, ale także podczas tego rodzaju przedsięwzięć.

     Dzięki takim akcjom słuchacze mogą lepiej poznać złożoność zjawiska handlu ludźmi i uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.  Wiedzę tę zapewne wykorzystają podczas realizacji zadań zawodowych w jednostkach terenowych Policji.  

     Serdecznie dziękujemy Fundacji La Strada za przekazane materiały informacyjne.

     Całodobowy telefon zaufania dla ofiar handlu ludźmi 22 628 01 20.

hg

zdj. Anna Rybicka ZSP