Termomodernizacja budynków - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Termomodernizacja budynków

Data publikacji 14.10.2013

W ostatnim dniu września rozpoczęły się prace budowlane związane z termomodernizacją i modernizacją centralnego ogrzewania budynku nr 1 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

     Na budynki nr 12, 14, 50, 15, 35, 71, 72 zlokalizowane na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie została sporządzona dokumentacja projektowa, a prace budowlane rozpoczną się po nowym roku.

     Zakres robót przewidzianych do wykonania w całym zadaniu to m.in. docieplenie elewacji, stropów i dachów, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, roboty ciesielskie i dekarskie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja węzłów cieplnych, a także wymiana instalacji odgromowej.

     Wartość przedsięwzięcia wynosi 3.480.000,00 zł. Koszty robót termomodernizacyjnych w kwocie 3.259.139,00 zł zostały zakwalifikowane do dofinansowania w 2014 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

     Zgodnie z zawartą umową prace zakończą się do 30 września 2014 r.

     Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji INSTALPROJEKT Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 

Piotr Przygoda – WIiR/hg

zdj. Artur Walasek ZKP