Spotkania profilaktyczne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania profilaktyczne

Data publikacji 27.09.2013

Prowadzenie różnorodnych, wielokierunkowych działań przez policję może zapobiec przestępczości nieletnich oraz zjawisku przemocy i demoralizacji w środowisku szkolnym. Do tego rodzaju przedsięwzięć, realizowanych też przez nauczycieli policyjnych Centrum Szkolenia Policji, należy zaliczyć prowadzenie spotkań profilaktycznych z uczniami.

     Jedno z takich spotkań, 26 września br., przeprowadził nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej kom. Marceli Śmiałek.

     W spotkaniu uczestniczyło około 120 uczniów klas I Gimnazjum oraz klas I Liceum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie. Głównym tematem zajęć była odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne. Kom. Marceli Śmiałek wyjaśnił młodym słuchaczom czym jest przemoc i jakie może przybierać formy. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję do zadawania pytań dot. bezpieczeństwa oraz właściwych postaw i zachowań. Na zakończenie spotkania policjant przedstawił również katalog środków wychowawczych i poprawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem. 

                                                                                                       Marceli Śmiałek ZSP/hg

zdj. Marceli Śmiałek