„Na ratunek” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Na ratunek”

Data publikacji 28.06.2013

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęły się warsztaty skierowane głównie do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, którzy pragną podnieść umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

     Celem warsztatów jest utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności zakresu udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, a także  kształtowanie właściwych postaw i rozbudzanie empatii. Program przewiduje m.in. dokonanie wstępnej oceny stanu poszkodowanego oraz sposób postępowania w zależności od jego stanu, prowadzenie działań ratunkowych na miejscu zdarzenia drogowego (ewakuacja poszkodowanego z pojazdu), prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED, a także zabezpieczanie obrażeń. Zajęcia prowadzone są w formie pogadanek i ćwiczeń.

     Pierwsze spotkanie dowiodło, jak bardzo duże jest zainteresowanie i potrzeba zdobywania oraz doskonalenia umiejętności w tej dziedzinie. Ogromna liczba chętnych do udziału w warsztatach spowodowała konieczność zorganizowania kolejnych edycji.

     Przedsięwzięcie zorganizowane jest przez mł. asp. Beatę Krzemień z Zespołu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych.

Beata Krzemień – ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS