„Noście mundur z godnością” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Noście mundur z godnością”

Data publikacji 27.06.2013

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się szósta w tym roku edycja szkolenia zawodowego podstawowego. 69 policjantów rozpoczęło dziś ważny etap w przebiegu służby – szkolenie zawodowe podstawowe – czas na nabywanie nie tylko wiedzy i umiejętności policyjnych, ale też kształtowanie właściwych postaw zawodowych.

     Zagadnienia związane ze społeczną oceną pracy policjantów wielokrotnie przewijały się dziś w wystąpieniach kierowanych do nowoprzyjętych słuchaczy. Kwestie dotyczące m.in. oceny skuteczności działań Policji i poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz budowania wizerunku poprzez profesjonalne wykonywanie zadań, poruszył w swoim wystąpieniu Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki.

     Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka przekazał słuchaczom informacje o programie szkolenia i propozycjach rozwijania zainteresowań, jakie oferuje szkoła po zajęciach.

     Wykład inauguracyjny wygłoszony przez Przewodniczącą Zespołu Pedagogicznego mł. insp. Elżbietę Kołodziejską-Powalską nawiązywał do etosu Policji Państwowej. Zapisy przytoczone z „Ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej” i „Tymczasowej Instrukcji dla Policji Państwowej” są wciąż aktualne i znajdują odzwierciedlenie m.in. w obowiązujących „Zasadach etyki zawodowej Policjanta”.

     Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka, kom. Anna Rybicka-Nowek odczytała list Komendanta Głównego Policji skierowany do słuchaczy.

     W rozpoczęciu szkolenia uczestniczyli również: Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych i nauczyciele policyjni CSP.

     Słuchaczom SZP-6/13 życzymy sukcesów w nauce.

 

hg       

zdj. Mariusz Mazewski