Niezwykłe zajęcia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niezwykłe zajęcia

Data publikacji 24.06.2013

21 czerwca w Centrum Szkolenia Policji zakończyła się ostatnia w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie techniki kryminalistycznej – poziom zaawansowany, oznaczona symbolem "DTK-3/13".

     Kurs miał wyjątkowy przebieg i pionierski charakter, bowiem jego tematem przewodnim stały się oględziny miejsca wypadku lotniczego, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Na terenie CSP gościliśmy Sekretarza Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, panią Agatę Kaczyńską, oraz jednego z członków PKBWL, pana Bogdana Fydrycha. Treścią ich wystąpienia były zagadnienia związane z rolą i zadaniami PKBWL, a także problematyka kryminalistycznego badania miejsca katastrofy lotniczej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zapewnienia bezpieczeństwa osobom prowadzącym tego rodzaju czynności. Dzięki uprzejmości kierownictwa Wydziału Lotniczego Komendy Głównej Policji kolejny dzień kursu realizowany był na lotnisku Warszawa-Babice. Rozpoczął się on od wykładu na temat budowy i eksploatacji statków powietrznych prowadzonego przez nadkom. Michała Szymańskiego, w oparciu o najlepsze możliwe pomoce dydaktyczne, tj. policyjne śmigłowce zaparkowane w hangarze. Następnie słuchacze realizowali zadanie praktyczne – oględziny miejsca wypadku lotniczego prowadzone metodą sektorową, w przygotowaniu którego ogromny udział mieli asp. szt. Wojciech Jędrzejczyk, st. asp. Grzegorz Kolano oraz post. Karolina Kotońska-Karademir. Ostatnim elementem dnia szkoleniowego była prezentacja pozostałości samolotu rozbitego w wypadku lotniczym przeprowadzona przez pana Edwarda Łojka, członka PKBWL.

     Ze strony CSP szkolenie realizowali nauczyciele policyjni Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych: podinsp. Jarosław Piotrowski i nadkom. Krzysztof Misiewicz.

     Pragniemy gorąco i serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do podniesienia poziomu i uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych.

Jarosław Piotrowski – ZSS

zdj. Mariusz Mazewski ZSS