Minerzy-pirotechnicy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Minerzy-pirotechnicy

Data publikacji 20.06.2013

19 słuchaczy Centrum Szkolenia Policji, po zdaniu egzaminu końcowego na kursie specjalistycznym w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko – pirotechnicznych (MPAT-1/13), uzyskało uprawnienia do samodzielnej pracy z materiałami wybuchowymi.

     Przez blisko 6 tygodni uczestnicy kursu nabywali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podziału, rodzajów, składu i wykorzystania materiałów wybuchowych. Poznawali też taktykę i techniki wykorzystywane przez policję podczas neutralizacji materiałów wybuchowych i urządzeń samodziałowych w zakresie czynności policyjnego minera-pirotechnika.

Przemysław Bagiński – ZSS

zdj. Mariusz Mazewski ZSS