Zmiany w przepisach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w przepisach

Data publikacji 11.06.2013

Funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli wczoraj w doskonaleniu zawodowym lokalnym z zakresu użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

     Doskonalenie zorganizowane przez Zakład Służby Prewencyjnej związane było ze zmianami w przepisach – 5 czerwca br. weszła w życie ustawa  z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

     Program przedsięwzięcia przygotowali nauczyciele policyjni ZSP pod nadzorem Kierownika mł. insp. Grzegorza Perza.

     W dniach 12 – 19 czerwca odbędzie się cykl doskonaleń z tego zakresu, skierowanych do słuchaczy kursów i szkoleń realizowanych w CSP.

Grzegorz Perz – Kierownik ZSP

zdj. Roman Majewski WP