Porozumienie z Grupą Allegro - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Grupą Allegro

Data publikacji 04.06.2013

22 maja br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centrum Szkolenia Policji a Grupą Allegro Sp. z o.o. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania stron w zakresie upowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń w sprawach dotyczących przestępczości komputerowej.

     W ramach współpracy, będzie realizowana wymiana informacji dotyczących ścigania przestępczości komputerowej, prowadzenie konsultacji oraz wsparcie merytoryczne udzielane przez pracowników Allegro przy prowadzeniu zajęć dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przestępczości komputerowej organizowanych w CSP. Organizowane będą też konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia poświęcone tej tematyce.

     Porozumienie podpisał reprezentujący Centrum Szkolenia Policji Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, natomiast Grupę Allegro reprezentował Kierownik ds. kontaktów z organami ścigania Pan Jakub Pepłoński.

     W podpisaniu porozumienia uczestniczył rownież Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski oraz starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Jarosław Zając.

Włodzimierz Nienałtowski – Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. Mariusz Mazewski ZSS