Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu „Policjant XXI wieku – twórcze metody oddziaływań”

Data publikacji 13.02.2013

Blisko 300 osób obejrzało dziś w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo spektakl profilaktyczno-edukacyjny „Sekret” stanowiący podsumowanie realizowanego w Centrum Szkolenia Policji projektu „Policjant XXI wieku – twórcze metody oddziaływań”.

     Gospodarzami uroczystości byli Prezydent Miasta Legionowo i Komendant Centrum Szkolenia Policji.

     Wśród gości znaleźli się m.in.: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo – Lucjan Chrzanowski i Piotr Zadrożny, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Rafał Batkowski, I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Michał Domaradzki, przedstawiciele Biur KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji, a także innych służb mundurowych. Nie zabrakło również przedstawicieli Urzędu Miasta Legionowo, Samorządu Legionowskiego oraz duchowieństwa. W podsumowaniu projektu uczestniczyli też dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych.

     Jednak zdecydowaną większość widowni stanowiła młodzież ze szkół miasta i gminy Legionowo, a także z powiatu legionowskiego, ponieważ właśnie do tej grupy odbiorców skierowane było przesłanie spektaklu „Sekret” – moda na życie wolne od uzależnień. Przypomnijmy (o projekcie kilkakrotnie pisaliśmy na stronie internetowej CSP), spektakl został przygotowany na podstawie scenariusza PaT, wzięli w nim udział funkcjonariusze Policji – słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w CSP.

     W dzisiejszym przedsięwzięciu uczestniczyła też młodzież z LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie, która w ramach programu PaT zaprezentowała etiudę teatralną „Poczekalnia”. Warto podkreślić, że przygotowana przez młodzież etiuda teatralna świetnie wpisała się w działania prowadzone przez Urząd Miasta Legionowo, w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

     Oba występy wywołały żywą reakcję młodej publiczności i zostały przez nią przyjęte z ogromnym entuzjazmem. Były chwile zadumy i refleksji, czasem dało się słyszeć ciche komentarze, a po spektaklach sala widowiskowa wprost huczała od braw.

     Na zakończenie uroczystości Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki podziękowali wszystkim zaangażowanym w realizację projektu - nauczycielom akademickim z Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, insp. Grzegorzowi Jachowi - Pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji ds. Promocji Bezpieczeństwa Publicznego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, autorowi i realizatorowi ogólnopolskiego programu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka a Ty” (PaT), mł. asp. Wiolettcie Szubskiej i mł. asp. Marcinowi Szymańskiemu z KSP oraz nadkom. Iwonie Klonowskiej-Senderskiej i st. post. Kamili Sitkowskiej z Zespołu Psychologów CSP.

     Dzisiejsze wydarzenie jest kolejnym przykładem bardzo dobrej współpracy z władzami miasta Legionowo, jesteśmy przekonani, że uda się podjąć kolejne wspólne działania i inicjatywy w zakresie działań prewencyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

hg

zdj. Mariusz Mazewski