Nauczanie na odległość - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nauczanie na odległość

Data publikacji 04.02.2013

W Centrum Szkolenia Policji, w ramach Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania (SEWN), zakończyła się kolejna edycja e-learningowego kursu doskonalenia zawodowego – postępowanie mandatowe stosowane przez funkcjonariuszy Policji.

   Kurs pod kierownictwem podinsp. Dariusza Kaszuby zrealizowali nauczyciele Zakładu Służby Kryminalnej.

   Nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna umożliwiła przekazanie wiedzy zawodowej policjantom bezpośrednio w siedzibie ich jednostki. Ukończenie doskonalenia zawodowego zostało potwierdzone zaświadczeniem.

   Warto przypomnieć uniwersalne zalety e-learningu, do których należą m.in.:

   ·  swoboda czasowa – funkcjonariusz może się uczyć wtedy, kiedy dysponuje czasem, a nie wtedy, gdy akurat zostaje skierowany na kurs,

   ·  lepsze dopasowanie do potrzeb uczestnika doskonalenia zawodowego – dzięki stałemu doskonaleniu programu szkoleniowego, który w drodze ewaluacji może być modyfikowany, dopasowywany do  potrzeb dzięki uwzględnieniu sugestii osób, które już z danego kursu skorzystały,

   ·   nieograniczona możliwość powtarzania poznawanych zagadnień, wracanie do wybranych partii materiału i przeprowadzania powtórek we własnym tempie.

 

   Zapraszamy na kolejne e-learningowe kursy.

 

Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska ZSK