CSP dla Legionowa - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 23.03.2007

Europejskie Centrum Bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży - program z zakresu bezpieczeństwa – realizowany z  powodzeniem w Norwegii, ma szansę zagościć również w Legionowie. Dzisiaj, w CSP odbyły się trójstronne rozmowy w tej sprawie.

Europejskie Centrum Bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży – to nazwa programu norweskiego, którego głównym celem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Obecnie dzięki inicjatywie CSP, zaistniała możliwość przystąpienia do tego programu i realizowania go wzorem Norwegów na terenie naszego miasta. W ramach funduszu kapitału początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji podjęła wspólne działania z norweską Sekcją w zakresie opracowania i realizacji wspólnego projektu związanego z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Programem zainteresowały się władze samorządowe Legionowa. Partnerami realizacyjnymi programu będą oprócz Norweskiej Sekcji International Police Association, Centrum Szkolenia Policji i Urząd Miasta w Legionowie.
Nie poniesiemy z tego tytułu żadnych kosztów finansowych, projekt będzie przygotowany w ramach Funduszu Grantowego dla organizacji pozarządowych, a finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. W dniach 22 i 23 marca w CSP odbyło się spotkanie określające ramy współpracy między stronami Norweską i Polską. W spotkaniu uczestniczyła delegacja Norweskiej Sekcji International Police Association: Ove-Jorgen Moen – prezydent Sekcji, Geir Larsen – komendant Policji w Fredrikstadt i Jonny Bunaes – projekt lider oraz Wiceprezydent Legionowa p.Lucjan Chrzanowski, zastępca komendanta Centrum Szkolenia Policji – kom. Piotr Kucia, pełnomocnik Zarządu firmy GuardSystem Teresa Kabat i wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA Arkadiusz Skrzypczak.
Zasadą projektu jest wszechstronna edukacja młodzieży pod kątem bezpieczeństwa własnego, która będzie obejmować nie tylko cykle szkoleń na ten temat w trakcie, których uczestnicy zajęć dowiedzą się jak zachować się w sytuacjach ekstremalnych: zagrożeń atakami terrorystycznymi, socjotechnik stosowanych przez sekty i dilerów narkotyków oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jesteśmy w stanie tym programem w ciągu trzech lat jego funkcjonowania, objąć wszystkie szkoły legionowskie. Perspektywą wieńczącą projekt byłoby zbudowanie miasteczka Ruchu Drogowego, którego idea powstała już dawno, jednak z powodu braku środków na ten cel nie było możliwości jego realizacji. Myślimy o miasteczku, wyposażonym w światła, sygnalizatory, znaki i wszystkie te elementy, które spotkać można na prawdziwej ulicy. Byłoby ono miejscem, gdzie można byłoby ćwiczyć zasady obowiązujące w ruchu drogowym przed przystąpieniem do uzyskania karty rowerowej, lub samodzielnym pokonywaniem drogi do szkoły. Oprócz proponowanych rozwiązań w tej tematyce norwescy partnerzy przekażą dla legionowskich szkół kamizelki i elementy odblaskowe, które poprawią bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na ulicach.
Pragniemy również by z programu skorzystały nie tylko nieletni, ale również osoby starsze, które często stają się ofiarami przestępstw. Stąd pomysł, aby uaktywnić i włączyć do programu również osoby zrzeszone w kołach seniorów, kombatantów itp. Starsi ludzie pod okiem policyjnych fachowców miałyby możliwość zdobycia wiedzy na temat zachowań i radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Projekt realizacji programu przewidywany jest na trzy lata. Ponieważ dodrze funkcjonuje na terenie Norwegii, mamy nadzieję, że również i u nas w Legionowie przyniesie on pozytywny skutek, i przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa tych, którzy najczęściej padają ofiarami zagrożeń, jakie przynoszą nam współczesne czasy.
 

Anna Galant, rzecznik CSP/Arkadiusz Skrzypczak MCSSP