Roczne podsumowanie działalności CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.03.2007

Wczoraj odbyła się roczna odprawa Centrum Szkolenia Policji, na której podsumowano pracę naszej jednostki za 2006 rok, a także wskazano kierunki działań na rok obecny.

 

 

zdjęcie CSP, 20 marca, godzina 10.00. Jedna z najważniejszych odpraw każdej jednostki Policji - odprawa roczna, podsumowująca działalność za 2006 rok. Salę 107 wypełnili przedstawiciele komórek organizacyjnych Centrum, ich kierownicy, oraz Komendanci CSP. Na zaproszenie Komendanta Centrum, w tak istotnym dla nas spotkaniu uczestniczył również Naczelnik Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia KGP mł.insp. Roman Stawicki, oraz przedstawiciele naszych władz samorządowych: Starosta Powiatu Legionowskiego p. Jan Grabiec i Wiceprezydent Legionowa p. Piotr Zadrożny.

Jako pierwsza głos zabrała podinsp. Anna Rosół Zastępca Komendanta CSP, która podsumowała pracę pionu dydaktycznego naszej szkoły. Ubiegły rok zakończyliśmy pokaźnym bilansem: ponad pięć tysięcy przeszkolonych policjantów, 237 przeprowadzonych kursów i szkoleń. Szkoła prowadzi ponad 40 różnych rodzajów szkoleń, posiadając wyłączność na szkolenia Policji Wodnej, Ruchu Drogowego, czy szkolenia z zakresu kynologii policyjnej.

zdjęcie Zdając sobie sprawę z ogromnego zapotrzebowania Polskiej Policji w zakresie doskonalenia zawodowego, ambicją naszą i zadaniem na obecny, 2007 rok jest zwiększenie liczby policjantów, którzy uzupełnią swoją zawodową wiedzę. Istotną dla szkoły sprawę związaną z logistyką, poruszył w swoim wystąpieniu drugi z Zastępców Komendanta Centrum - kom. Piotr Kucia. Dotyczy ona perspektywy polepszenia stanu naszych obiektów sportowych i tak oczekiwanego, remontu strzelnicy otwartej. Permanentna eksploatacja naszych obiektów dydaktycznych, oraz liczba osób z nich korzystających powoduje potrzebę remontów, a także ich unowocześnienia. Stąd radość Kierownictwa CSP z nowych możliwości, jakie stworzyła Ustawa o modernizacji Policji. Tak, więc poprawi się stan hali sportowej, obiektów strzeleckich, a także obiektów, na których doskonalą się policjanci ruchu drogowego – płyty poślizgowej oraz auto i motodromu.

zdjęcie W dalszej części odprawy Naczelnik Wydziału Kadr podinsp. Piotr Jakubczak określił zebranym, jak kształtuje się polityka kadrowa szkoły i podsumował stan dyscypliny służbowej za ubiegły rok. Naczelnik Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, mł. insp. Adam Gliński przedstawił zabranym jak kształtuje się współpraca międzynarodowa naszej jednostki. Koniec odprawy zajęła dyskusja uczestników oraz pytania kierowane głównie do przedstawiciela KGP mł. insp. Romana Stawickiego. Odprawę zakończył Komendant CSP insp. Jacenty Bąkiewicz.

podinsp. Anna Galant, rzecznik CSP
zdj. Marzena Ziemak, ZTK