Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pilotażowy centralny dobór psów do służby w Policji realizowany przez Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 22.08.2012

Pilotażowy centralny dobór psów na kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących realizowany będzie w terminach 20.08 - 18.09. i 05.11 - 04.12. 2012 r.

     We wskazanych terminach 2 dni w tygodniu (wtorek, piątek), na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej CSP prowadzone będzie postępowanie kwalifikacyjne psów do tresury na ww. kursy. Istnieje możliwość kwalifikacji psów poza Zakładem po wcześniejszych uzgodnieniach.

     Do służby zakupowane będą psy (samce i suki) rasy owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski malinois w wieku od 1 roku do 2 lat. Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras po uwzględnieniu przez komisję przeprowadzającą dobór psów, predyspozycji psychicznych i fizycznych do pracy w kategorii patrolowo-tropiącej.

     Dopuszcza się odstępstwo w zakresie wieku,  w przypadku kwalifikacji psów:

·         przeznaczonych do szkolenia przez doświadczonych przewodników,

·         o szczególnych predyspozycjach psychicznych do tresury,

·         ras późno dojrzewających pod względem psychicznym.

     Cena zakupu psa (4 – 5 tys. zł) będzie ustalona na podstawie zdobytych punktów podczas kwalifikacji.

     Oferowany do sprzedaży pies musi być zdrowy i posiadać:

·         aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

·         wyniki badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych,

·         urzędowe świadectwo zdrowia psa wystawione przez lekarza weterynarii.

     W celu sprawdzenia i oceny predyspozycji psa do tresury poddaje się go przed zakupem próbom charakteru, które obejmują:

 

               ·         aportowanie,

               ·         szukanie ukrytego przedmiotu,

               ·         reakcję na strzał, hałas,

               ·         obronę opiekuna i popęd do ścigania osoby uciekającej,

               ·         samodzielność i czujność.

 

     Szczegółowy opis kryteriów doboru psów w tym wymogów zdrowotnych i prób charakteru psów zawiera Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r.  w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia. (Dz. Urz. KGP
 Nr 7/2008 r., poz.46.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonów:

     (48) 661-42-88 wew. 123,

     (48) 661-43-85 wew. 123

     lub kierując pytania na adres e-mail:

     zaklad_kynologii@op.pl

Kierownik ZKP w Sułkowicach – podinsp. Marek Hańczuk