Konferencja IALEIA - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja IALEIA

Data publikacji 06.08.2012

W dniach 17–20 września 2012 roku w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Stowarzyszenie, we współpracy z polską Policją (Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Biurem Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji), organizuje regionalną konferencję. Jej mottem jest: Analityk kryminalny w społeczeństwie cyfrowym. Wszechstronny, nowoczesny, przystosowany.

IALEIA – International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts – Międzynarodowe Stowarzyszenie Analityków Kryminalnych powstało w 1980 roku w USA i jest największą organizacją zrzeszającą analityków kryminalnych z całego świata – obecnie posiada ok. 1700 członków z 54 krajów. Dziewięcioosobowy Zarząd wybrany spośród członków IALEIA, działając na zasadzie non profit administruje działania stowarzyszenia, wspomagany przez wolontariuszy w tematycznych komitetach doradczych. Podstawowym celem stowarzyszenia jest tworzenie i wspieranie wysokich standardów i profesjonalizmu wśród analityków kryminalnych pracujących dla wszystkich instytucji zwalczających przestępczość. Kolejnym celem jest działanie na rzecz propagowania analizy kryminalnej wśród organizacji zwalczających przestępczość, rozpowszechnianie informacji o korzyściach, jakie niesie ona dla procesu wykrywczego oraz jej promocja jako profesji. Stowarzyszenie buduje standardy analityczne – także poprzez specjalistyczne szkolenia, wskazuje kierunki rozwoju analizy kryminalnej, służy pomocą dla działań legislacyjnych, wspiera działania naukowe oraz kreuje środowisko dla wymiany informacji o metodach, technikach oraz narzędziach wykorzystywanych podczas procesu analizy kryminalnej.  Stowarzyszenie ma swoje oddziały (Chapters) w wielu miejscach na świecie, wdrożyło program certyfikacji analityków kryminalnych oraz stworzyło program szkoleniowy (FIAT – Foundation of Intelligence Analysis Training). Rokrocznie organizowane jest seminarium szkoleniowe (dla około 600 uczestników), podczas którego wybitni specjaliści omawiają szerokie spectrum zagadnień związanych z analizą kryminalną i które stwarza dla uczestników niepowtarzalną możliwość zapoznania się, wymiany doświadczeń i współpracy.

W dniach 17–20 września 2012 roku w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Stowarzyszenie, we współpracy z polską Policją (Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Biurem Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji), organizuje regionalną konferencję. Jej mottem jest: Analityk kryminalny w społeczeństwie cyfrowym. Wszechstronny, nowoczesny, przystosowany.


W trakcie wrześniowego spotkania eksperci o międzynarodowej renomie, reprezentujący zarówno organy ścigania, jak i świat nauki, podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie najnowszych metod i narzędzi stosowanych w analizie kryminalnej.


Przewiduje się, że w konferencji uczestniczyć będą reprezentanci wielu krajów, nie tylko europejskich. Jej organizacja w Polsce umożliwi również liczny udział przedstawicieli naszego kraju. Do udziału w niej zostaną zaproszeni policyjni analitycy, dla których będzie to okazja do zapoznania się oraz wymiany doświadczeń na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie metod zwalczania przestępczości oraz ścigania jej sprawców.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.ialeia.org – oraz po wysłaniu (także po polsku) maila na adres Ostoja@ialeia.org