Współpraca z Uniwersytetem w New Haven - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z Uniwersytetem w New Haven

Data publikacji 16.07.2012

W ramach współpracy i wymiany szkoleniowej między polską Policją a Uniwersytetem w New Haven (USA) przedstawiciele amerykańskiej uczelni 13 lipca br. rozpoczęli wizytę studyjną w Polsce. Dziś odwiedzili Centrum Szkolenia Policji.

     Program wizyty zakłada prezentację funkcjonowania polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości – sądy, policja, zakłady penitencjarne.

     W zainteresowaniu przedstawicieli amerykańskiej uczelni pozostają również kwestie związane ze współpracą międzynarodową polskiej Policji, w tym w ramach Unii Europejskiej, a także system szkolnictwa policyjnego.

     Dziś goście poznali zadania i infrastrukturę CSP oraz złożyli wizytę w Sądzie Rejonowym w Legionowie.

     Delegacja spotkała się z Komendantem Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romanem Stawickim i Kierownikiem Sekcji MCSSP podinsp. Tomaszem Miciukiewiczem. Ze strony Komendy Głównej Policji towarzyszyli jej Radca Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP podinsp. Rafał Wasiak oraz p.o. Naczelnika Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP kom. Jolanta Kaszyńska.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS