Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna przedstawicieli Policji litewskiej i estońskiej

Data publikacji 28.06.2012

Przedstawiciele Policji litewskiej i estońskiej odwiedzili Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Delegacja, na czele z Komisarzem Generalnym Policji Litewskiej Sauliusem Skvernelisem, jego Zastępcą Renatasem Pozela i Zastępcą Komendanta Policji w Estonii Militsem Tarno, spotkała się z Komendantem CSP insp. dr. Romanem Stawickim oraz Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosławem Gałuszką.

        Uczestnicy wizyty zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkoły, zakresem jej zadań oraz specyfiką pracy polskiej Policji.

        Komendantów poszczególnych państw zaproszono również do wzięcia udziału w przygotowywanym przez CSP projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci dotyczącym wymiany doświadczeń z zakresu tresury psów służbowych i szkolenia policjantów-przewodników. Przedmiotowy projekt, ktorego realizacja planowana jest w 2013 roku, wzbudził duże zainteresowanie zarówno po stronie litewskiej, jak i estońskiej.

        Po spotkaniu z kierownictwem CSP, goście zapoznali się z infrastrukturą Centrum Szkolenia Policji oraz działalnością Policyjnego Centrum Dowodzenia.

Tomasz Miciukiewicz – Kierownik MCSSP

zdj. Mariusz Mazewski ZSS