Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele władz lokalnych w Policyjnym Centrum Dowodzenia

Data publikacji 22.06.2012

Policyjne Centrum Dowodzenia od początku Mistrzostw całodobowo koordynuje działania związane z bezpieczeństwem imprezy. Pracy funkcjonariuszy przyglądali się przedstawiciele władz lokalnych Legionowa.

     Policyjne Centrum Dowodzenia odwiedzili: Wicestarosta Legionowski Robert Wróbel, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski i Jego Zastępca Piotr Zadrożny, Przewodniczący Rady Miasta Janusz Klejment oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Wojciech Wołkowicz.
    Z gośćmi spotkał się I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski (Dowódca operacji policyjnej), Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis (Zastępca Dowódcy operacji ds. taktyki działań), Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Robert Żółkiewski oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki.
     W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych mediów.


hg
zdj. Mariusz Mazewski ZSS