Praktyki zawodowe w Centrum Szkolenia Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Praktyki zawodowe w Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 22.06.2012

W dniach 28 maja - 22 czerwca br., 10 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego z siedzibą w Legionowie ul. Targowa 73A, odbyło praktyki zawodowe w bloku żywienia Wydziału Żywnościowego CSP.

     Uczniowie odbywali praktyki przygotowujące do zawodu „technik organizacji usług gastronomicznych”. Sześć osób uzyskało ocenę celującą, trzy bardzo dobrą, jedna dostateczną a jedna osoba ocenę negatywną.

     Opiekunami merytorycznymi z ramienia CSP były Panie: Maria Sokołowska i Stanisława Ścibor.

     W podsumowaniu praktyk uczestniczyli: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek, Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz, Kierownik Wydziału Żywnościowego Agata Lasecka oraz opiekunowie merytoryczni z CSP uczniów odbywających praktykę.

Agata Lasecka – Kierownik Wydziału Żywnościowego/hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS