Michaił Fiedotow w Policyjnym Centrum Dowodzenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Michaił Fiedotow w Policyjnym Centrum Dowodzenia

Data publikacji 18.06.2012

Doradca Prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka Michaił Fiedotow odwiedził w sobotę 16 czerwca br., Policyjne Centrum Dowodzenia. Towarzyszył mu Jurij Pilipson Minister – Radca Ambasady Federacji Rosyjskiej.

     Goście mieli okazję zobaczyć z bliska, jak wygląda służba funkcjonariuszy pracujących w PCD przy zabezpieczeniu mistrzostw EURO 2012.
     W spotkaniu uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski (Dowódca operacji policyjnej), Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis (Zastępca Dowódcy operacji ds. taktyki działań), Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Robert Żółkiewski oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki.


hg