Wojsko i Policja – współpraca w czasie EURO 2012 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojsko i Policja – współpraca w czasie EURO 2012

Data publikacji 04.06.2012

1,9 tys. wojskowych, w czasie EURO 2012, będzie wspierać służby podległe MSW oraz odpowiadać za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Całością tych sił zarządza Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka, który odwiedził dziś Policyjne Centrum Dowodzenia.

     Przypomnijmy, że do pracy w Policyjnym Centrum Dowodzenia zostali zaproszeni również funkcjonariusze innych służb, m.in. z Ministerstwa Obrony Narodowej. Przedstawiciele tego resortu pełnią tu całodobowe dyżury.
     Dzisiejsza wizyta miała charakter roboczy. Gen. broni Edward Gruszka obejrzał prezentację dotyczącą realizacji operacji policyjnej pod kryptonimem „HAT TRICK 2012” oraz zapoznał się ze strukturą i zadaniami poszczególnych zespołów funkcjonalnych Policyjnego Centrum Dowodzenia.
     W spotkaniu uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski (Dowódca operacji policyjnej), Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis (Zastępca Dowódcy operacji ds. taktyki działań), Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, a także Naczelnik Wydziału Operacyjnego GSP KGP (Szef Sztabu Dowódcy operacji) mł. insp. Dariusz Dymiński.
    Hanna Grochowska
zdj. Mariusz Mazewski ZSS