Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci zatwierdzony! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci zatwierdzony!

Data publikacji 04.06.2012

Złożony przez Centrum Szkolenia Policji projekt mobilności pt. „Bezpieczeństwo osobiste policjantów – aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy” został zatwierdzony do realizacji.

                                                                                          

W projekcie uczestniczą policjanci CSP, którzy realizują zajęcia dydaktyczne z zakresu taktyki i technik interwencji oraz szkolenia strzeleckiego i funkcjonariusze ze szkoły policyjnej w Nimes, we Francji.
     Głównym celem projektu jest adaptacja praktycznych rozwiązań dotyczących stosowania środków przymusu bezpośredniego w ramach Unii Europejskiej, które funkcjonują w krajach partnerskich.
     Cele szczegółowe dotyczą uzyskania wiedzy na temat kryteriów testów sprawności fizycznej przewidzianych dla kandydatów do służby w Policji, a także dla policjantów  trakcie służby, poznania systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz jego metodyczno-technicznych aspektów w zakresie posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej, jak również poznania systemu szkolenia funkcjonariuszy zajmujących się zatrzymywaniem niebezpiecznych przestępców.
    

Hanna Grochowska