Odprawa przed EURO 2012 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa przed EURO 2012

Data publikacji 25.05.2012

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa służbowa poświęcona podsumowaniu przygotowań Policji do zabezpieczenia turnieju finałowego EURO 2012.

W spotkaniu z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim uczestniczyli komendanci wojewódzcy i miejscy Policji oraz ich zastępcy ds. prewencji, z miast gospodarzy turnieju EURO 2012, a także  z Krakowa.

    Na odprawie obecny był również Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki oraz dowódcy OPP i rzecznicy prasowi KWP.
    Omawiano zagadnienia dotyczące m.in. zorganizowania łączności, współpracy ze sztabami miejsko-wojewódzkimi i przygotowania obsługi medialnej.Hanna Grochowska
zdj. Mariusz Mazewski ZSS