Pierwsza pomoc - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza pomoc

Data publikacji 25.05.2012

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach trwa XV edycja kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs realizowany jest przez Komendę Główną Policji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Ze słuchaczami kursu spotkał się Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP mł. insp. Tomasz Szankin, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki oraz koordynator projektu kom. Piotr Walancik z BKiSz KGP.
    Goście uczestniczyli w obserwacji zajęć, wymienili też opinie na ich temat z instruktorami prowadzącymi szkolenie.  
    Przypomnijmy, podstawowym celem projektu jest uzyskanie przez uczestników szkoleń uprawnień formalnych oraz umiejętności udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Projektem zostanie objętych łącznie 3120 policjantek i policjantów ze wszystkich garnizonów w kraju. Zakończenie cyklu szkoleń planowane jest we wrześniu 2013 roku.

Hanna Grochowska
zdj. Artur Walasek ZKP