Warsztaty z profesorem Nelsonem - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty z profesorem Nelsonem

Data publikacji 16.05.2012

15 maja br. w Centrum Szkolenia Policji odbyło się szkolenie nt. "Diagnoza cech osobowości nieletnich i dorosłych przestępców oraz nawiązywanie z nimi kontaktów osobowo-poznawczych", które przeprowadził George Nelson - profesor Brigham Young University w Provo w stanie Utah, USA.

     Profesor Nelson jest cenionym wykładowcą na wydziale dramy i sztuki medialnej, pedagog, wieloletni kierownik jednostek naukowych i autor licznych publikacji. Jego projekty edukacyjne wykorzystywane są między innymi do nauczania przestępców odbywających kary pozbawienia wolności, osób mających dozór kuratora, jak również osób przebywających na zwolnieniu warunkowym. Ze względu na bardzo wysoką efektywność wdrożone zostały w większości stanów Ameryki Północnej, w Kanadzie, Australii, Nigerii i innych krajach świata.
     Profesor George Nelson przybył do Polski po raz kolejny na zaproszenie Pedagogium- Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, z którą współpracuje. Dzięki życzliwości władz uczelni możliwe było zaproszenie profesora Nelsona do Centrum Szkolenia Policji.
     Głównym celem szkolenia, które przeprowadził był rozwój umiejętności i nabycie kompetencji między innymi w zakresie rozpoznawania przez funkcjonariuszy różnych typów osobowości osób pozostających w konflikcie z prawem, jak również przygotowania funkcjonariuszy do sytuacyjnego wpływania na zachowanie przestępców oraz osób uzależnionych. Szkolenia przeprowadzone zostało metodą warsztatową. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z metodami wykorzystywania praktycznych umiejętności dramowych i aktorskich jako skutecznych narzędzi diagnostycznych i osobowo-poznawczych.
     Entuzjastyczne podejście prof. Nelsona do nauczania wzbudziło w uczestnikach szkolenia wiele refleksji oraz pozwoliło spojrzeć na proces nauczania z innej perspektywy. Rozległa wiedza i bogate doświadczenie pedagogiczne pana profesora oraz jego wskazówki oparte na metodzie rozpoznawania osobowości, z pewnością wpłyną również pozytywnie na zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
     Na zakończenie szkolenia profesor George Nelson serdecznie podziękował za zaproszenie i możliwość współpracy z Zespołem Psychologów Centrum Szkolenia Policji.

 

 

     Z profesorem spotkał się Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, a także Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz, Radca Zespołu Psychologów nadkom. Iwona Klonowska-Senderska oraz psycholog post. Kamila Sitkowska. Gość zapoznał się z zasadami doboru do służby w Policji oraz z programem szkolenia zawodowego podstawowego polskich policjantów. Obejrzał też obiekty i teren szkoły.
     Współorganizatorem przedsięwzięcia był Zespół Psychologów CSP.

 

 

Kamila Sitkowska Zesół Psychologów CSP
zdj. Roman Majewski WP