Karta motorowerowa - ważny dokument - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Karta motorowerowa - ważny dokument

Data publikacji 30.04.2012

Wczoraj, 22 uczniów z Gimnazjum nr 6 w Legionowie uzyskało kartę motorowerową. Egzaminy praktyczne przeprowadzili funkcjonariusze Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji.

      Kom. Andrzej Przekaziński i podkom. Sławomir Hołoweńko w czasie egzaminu praktycznego korzystali z wyposażenia pojazdu marki Renault Master przeznaczonego
do działań profilaktyczno-edukacyjnych, przekazanego Centrum Szkolenia Policji w ramach projektu „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju”.
    Warto dodać, że uczniowie wykazali się umiejętnościami na wysokim poziomie – wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu ukończyli go z wynikiem pozytywnym.
    Gratulujemy!

 

                                                                                                                                                                               Andrzej Przekaziński ZRD
                                                                                                                                                                               zdj. Andrzej Przekaziński