Niebieskie Karty - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niebieskie Karty

Data publikacji 20.04.2012

20 funkcjonariuszy z jednostek terenowych Policji rozpoczęło wczoraj kurs specjalistyczny przygotowujący ich do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem i koordynacją działań w ramach procedury zapobiegania przemocy w rodzinie.

           W czasie kursu policjanci będą poruszać kwestie związane m.in. z analizą zjawiska przemocy domowej w środowisku lokalnym.Wskażą też podmioty pozapolicyjne, z którymi można nawiązać współpracę w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty. Omówią oferty szkoleniowe podmiotów pozapolicyjnych w obszarze upowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie specyfiki interwencji kryzysowej.

            Opiekunem kursu jest podkom. Dorota Cyma-Końska z Zakładu Służby Prewencyjnej.

 

Hanna Grochowska

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz