Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„EUROPOL-CEPOL training course on dismantling illicit synthetic drugs laboratories”

Data publikacji 16.04.2012

Dziś w Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się dwutygodniowy kurs szkoleniowy z zakresu zwalczania przestępczości narkotykowej, organizowany przez Europol we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym KGP i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

           Zajęcia odbywają się m.in. w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych.

            W przedsięwzięciu uczestniczy 30 osób – przedstawicieli Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji. Słowenii, Szwecji, Węgier oraz Włoch.

            Trenerami na kursie są przedstawiciele Europolu, CBŚ KGP oraz Andre van Rijn z Holandii.

           W uroczystym otwarciu przedsięwzięcia uczestniczył Zastępca Dyrektora CBŚ KGP insp. Sławomir Światłowski.

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS