Gotowi do służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gotowi do służby

Data publikacji 01.02.2012

Po 60 dniach nauki, 32 uczestników kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego („RD-11/11”) opuściło mury Centrum Szkolenia Policji.

          Od 2 listopada 2011 roku słuchacze nabywali wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego. Funkcjonariusze zostali odpowiednio przygotowani do pełnienia tej odpowiedzialnej służby. Aż 31 absolwentów może pochwalić się oceną dobrą na świadectwie, a tylko 1 osoba ukończyła kurs z oceną poprawną.

          Przypomnijmy, że kursy ruchu drogowego należą do priorytetowych, pod kątem zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

          Świadectwa policjantom wręczył Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka w obecności Kierownika Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Elżbiety Kołodziejskiej-Powalskiej, Przewodniczącego Zespołu Pedagogicznego podinsp. Daniela Strzelczyka oraz Dowódcy Kompanii asp. Leszka Dąbrowskiego.

          Absolwentom „RD-11/11” życzymy wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w służbie!

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS