Więcej spottersów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej spottersów

Data publikacji 25.10.2011

Policjant spotters ma realizować zadania na rzecz bezpiecznego i kulturalnego kibicowania poprzez identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z realizacją masowych imprez sportowych, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie i realizację takich imprez oraz uczestniczącymi w nich kibicami. To bardzo odpowiedzialna służba, dlatego kandydaci do jej pełnienia są starannie wybierani spośród policjantów ochotników.

           17 października br., w Centrum Szkolenia Policji kolejna grupa policjantów rozpoczęła kurs specjalistyczny. W inauguracji kursu uczestniczyli: Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorz Perz, Opiekun Pedagogiczny Kursu podinsp. Leszek Dyduch oraz koordynator spottersów z KWP w Białymstoku st. asp. Tomasz Organek.

            Funkcjonariusze są przygotowywani do wykonywania zadań spottersa zgodnie z zapisami zawartymi w programie kursu oraz w publikacji „Materiały pomocnicze – instytucja spottersa” opracowanej w KGP i zatwierdzonej 26 maja 2009 r.

            Pierwsze dni kursu, to wykłady, dyskusja oraz analiza współczesnej sceny kibiców i pseudokibiców. Jednak większość treści programowych ma charakter ćwiczeń praktycznych kształcących umiejętności, m.in.: planowania, organizowania, koordynowania, podejmowania decyzji, a także doskonalących umiejętności społeczne.

            W jednych z zajęć, była to lekcja otwarta, jako obserwatorzy uczestniczyli funkcjonariusze Biura Prewencji KGP oraz nauczyciele policyjni CSP.

            21 października br., nastąpiła konfrontacja wiedzy zdobytej w szkole z rzeczywistymi warunkami pracy spottersa. Na stadionach, Narodowym oraz Klubu Piłkarskiego LEGIA Warszawa S.S.A., odbyły się zajęcia praktyczne z udziałem fachowców ds. wymogów technicznych stadionów oraz dyrektorów ds. bezpieczeństwa imprez masowych.

Dwa dni później, 23 października br., słuchacze uczestniczyli, w charakterze obserwatorów, w meczu EKSTRAKLASY SA między drużynami K.P. LEGIA Warszawa S.S.A. i WIDZEW – Łódź . Taka lekcja, to niesamowite wrażenia i cenne źródło doświadczeń.

            Wszystkim uczestnikom kursu życzymy powodzenia na egzaminie końcowym i wielu sukcesów podczas wykonywania niełatwych zadań spottersa.

Leszek Dyduch ZSP

zdj. Mariusz Mazewski ZSS oraz ze zbiorów ZSP