Efektywność organów ścigania - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Efektywność organów ścigania

Data publikacji 19.10.2011

Dziś, Centrum Szkolenia Policji odwiedzili przedstawiciele sześciu państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Wizyta związana jest z realizacją projektu „Zwiększenie skuteczności organów ścigania wspólnym celem Policji w Polsce i krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – MiniEuroeast”, realizowanego przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

          Projekt jest w pełni finansowany ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu „Polska Pomoc”.

          Celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń orazutworzenie sieci współpracy polskiej Policji i właściwych służb państw - beneficjentów, która będzie służyć umocnieniu bezpieczeństwa wewnętrznegopartnerów i efektywnemu wykorzystaniu instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

         Od 18 do 20 października br., przedstawiciele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy będą przebywać w Warszawie. Jest to czwarty i zarazem ostatni moduł szkoleniowy organizowany w ramach tego projektu.

          Dzisiejsza wizyta w Centrum Szkolenia Policji ma na celu zaprezentowanie szkoły, realizowanych przez nią zadań oraz ogólnych założeń systemu szkolenia w polskiej Policji.

          Po spotkaniu z Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosławem Gałuszką delegacja odwiedziła Zakład Interwencji Policyjnych i komisariat szkoleniowy Policji.

          Przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego KGP zaprezentowali Międzynarodowe Centrum ds. Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych.

          Przedsięwzięcie koordynował Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS