Przeciwko Handlowi Ludźmi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 18.10.2011

Dziś, po raz piąty obchodzimy Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tej okazji w Centrum Szkolenia Policji odbyło się spotkanie słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego z funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego KGP, który zajmuje się tą problematyką.

          Mł. insp. Maciej Romanowski z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi CBŚ KGP przekazał słuchaczom wiadomości dotyczące zjawiska handlu ludźmi w Polsce, a także strategię zwalczania tego zjawiska, w tym działań o charakterze prewencyjnym. Przedstawił też założenia „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi” oraz „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2011-2012”. Omówił również współpracę z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi wspierającymi Policję w tym zakresie. Mł. insp. Maciej Romanowski podkreślił, jak ważne jest upowszechnienie wiedzy nt. przedmiotowego zjawiska wśród potencjalnych ofiar, przedstawicieli instytucji udzielających im pomocy oraz instytucji odpowiedzialnych za ściganie sprawców przestępstwa handlu ludźmi.

          Spotkanie przygotowała podkom. Anna Rybicka-Nowek Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Hanna Grochowska