Seminarium kynologiczne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium kynologiczne

Data publikacji 11.10.2011

Przez dwa dni, w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach dyskutowano na temat zagadnień dotyczących kwalifikacji, doboru, szkolenia oraz zasad użycia psów służbowych w różnych formacjach mundurowych.

     W seminarium szkoleniowym zorganizowanym przez Biuro Prewencji KGP, w dniach 5 – 6 października br., uczestniczyli przedstawiciele wydziałów prewencji komend wojewódzkich Policji, a także przedstawiciele OSS Straży Granicznej w Lubaniu, KG Żandarmerii Wojskowej, KG Straży Ochrony Kolei i CZ Służby Więziennej.

      W czasie spotkania omówiono treści zawarte w programie kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności pozoranta. Uczestnicy seminarium przedstawili też propozycje zmian do Zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia.

     Tematem obszernie dyskutowanym był dobór psów do służby w Policji – identyfikowane problemy oraz propozycje ich rozwiązań.

Hanna Grochowska

zdj. Artur Walasek ZKP