To był dzień! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

To był dzień!

Data publikacji 07.10.2011

Dziś w Centrum Szkolenia Policji gościliśmy 250 uczniów ze szkół średnich, z którymi podpisaliśmy porozumienie o współpracy.

           Na spotkanie przybyli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach, Liceum Ogólnokształcącego w Urlach, a także dodatkowo, z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi koło Kutna. Gości powitał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka.

            W programie spotkania znalazły się treści dotyczące przestępczości internetowej, które przedstawili podkom. Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska i mł. asp. Rafał Lewandowski z Zakładu Służby Kryminalnej. Profil osobowościowy predysponujący do pracy w Policji omówiła nadkom. Jolanta Krzemińska (Zespół Psychologów), a procedurę przeprowadzania etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji nadkom. Hanna Grochowska z Wydziału Prezydialnego.

            Za zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz prezentację gestów wykonywanych przez policjanta na skrzyżowaniu odpowiadał Zastępca Kierownika Zakładu Ruchu Drogowego podinsp. Dariusz Boruszewski.

            Sposób udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego przedstawili podinsp. Krzysztof Zaranek i mł. asp. Beata Krzemień – Zakład Szkoleń Specjalnych.

            Wiele emocji wzbudził pokaz tresury psa służbowego wykonany przez nauczycieli policyjnych z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Dwóch uczniów postanowiło wcielić się w rolę pozoranta i po założeniu stosownego stroju, przekonało się, jak niebezpieczny może być pies. Zastępca Kierownika ZKP podinsp. Grzegorz Wiorowski opowiedział zebranym o kategoriach psów służbowych tresowanych w Policji i o specyfice pracy z tym zwierzęciem.

            Dużym zainteresowaniem cieszył się sprawnościowy tor przeszkód, jaki muszą pokonać w odpowiednim czasie kandydaci do służby w Policji. Po pokazie wykonanym przez podkom. Grzegorza Leśniaka i asp. Jacka Kuźmińskiego z Zakładu Interwencji Policyjnych dziewięciu uczniów zdecydowało się spróbować swych sił na torze. Choć nie było łatwo wszyscy odnieśli sukces.

            Miłym akcentem dzisiejszego spotkania była przepyszna grochówka przygotowana przez panie ze stołówki CSP.

            Jesteśmy przekonani, że młodzież jest zadowolona z wizyty i z niecierpliwością będzie czekała na kolejną. Zapraszamy!

Hanna Grochowska

zdj. Roman Majewski WP