Stop przemocy w rodzinie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stop przemocy w rodzinie

Data publikacji 30.08.2011

Zjawisko przemocy domowej, procedura Niebieskie Karty, tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, to niektóre z zagadnień omawianych na kursie specjalistycznym, który dziś zakończył się w Centrum Szkolenia Policji.

          Program kursu specjalistycznego przygotowuje policjantów do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, koordynacją działań w ramach procedury zapobiegania temu zjawisku oraz do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z przedmiotowej problematyki.

          Zarówno kadra, jak i słuchacze podkreślali istotną rolę zajęć praktycznych realizowanych w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie, gdzie  mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami zagrożonymi i doświadczającymi przemocy domowej.

          Dziś, 30 sierpnia br., zakończyła się piąta w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – „PPwR – 5/11”.

          Uroczystego wręczenia świadectw absolwentom dokonał Zastępca Komendanta CSP mł. insp. Jarosław Gałuszka w obecności kierownika ZSP mł. insp. Grzegorza Perza i mł. wykładowcy ZSP asp. Elżbiety Parzych.

 

 

Grzegorz Perz- Kierownik ZSP

zdj. Mariusz Mazewski ZSS