Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Udział Centrum Szkolenia Policji w 90. rocznicy wydarzeń pod Górą Kalwarią

Data publikacji 12.08.2011

W dniu 7 sierpnia w Górze Kalwarii odbyły się uroczystości związane z 90. rocznicą dekoracji orderami Virtuti Militari przez Marszałka Józefa Piłsudskiego żołnierzy artylerii konnej, połączone ze Świętem Wojska Polskiego.

Obchody zostały zorganizowane przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
W programie znalazły się: inscenizacja wydarzeń z 3 sierpnia 1921 r., które miały miejsce na Błoniach pod Górą Kalwarią, uroczysta Msza Święta oraz oficjalne wystąpienia pod pomnikiem Marszałka.
Podczas programu artystycznego widzowie podziwiali pokaz musztry Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz pokaz sprawności użytkowej psów służbowych, przygotowany przez instruktorów i słuchaczy Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji.


Autor: nadkom. Iwona Płodczyk
Zdj. Słuchacze ZKP