Święto Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji

Data publikacji 22.07.2011

Msza święta odprawiona w Kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Legionowie, rozpoczęła tegoroczne obchody Święta Policji w naszej szkole. W czasie uroczystego apelu policjantom i pracownikom Policji wręczono wyróżnienia i akty mianowania na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

            W mszy uczestniczyła kadra i słuchacze CSP wraz z Komendantem insp. dr. Romanem Stawickim, Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosławem Gałuszką oraz Zastępcą Komendanta ds. Logistycznych nadkom. Anną Gołąbek.
W nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu Legionowskiego. Mszę celebrował Ksiądz prałat płk Sławomir Żarski – Proboszcz Parafii wojskowo-cywilnej pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.

            W czasie uroczystego apelu, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka oraz Zastępca Komendanta ds. Logistycznych nadkom. Anna Gołąbek zostali wyróżnieni brązową odznaką „Zasłużony Policjant”. Zastępca Komendanta ds. Logistycznych nadkom. Anna Gołąbek otrzymała również akt mianowania na stopień podinspektora Policji.

          Akty mianowania na wyższe stopnie wręczono 49 policjantom. Na wyższe stanowiska służbowe mianowano 6 funkcjonariuszy, a 40 osób zostało wyróżnionych medalami i odznakami.

          Mł. insp. Grzegorz Perz – Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej otrzymał Nagrodę Komendanta Głównego Policji, natomiast podinsp. Robert Rodziewicz – Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej otrzymał brązowy Krzyż Zasługi.

W uroczystości towarzyszyli nam przedstawiciele Policji 15 państw, stowarzyszeni w IPA.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS i Paweł Tkaczuk