Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada kadry kierowniczej komend miejskich i rejonowych Policji

Data publikacji 13.07.2011

Dziś w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończyła się dwudniowa narada służbowa kadry kierowniczej komend miejskich i rejonowych Policji.

            W naradzie uczestniczyli: Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, dyrektorzy biur KGP oraz komendanci miejscy i rejonowi Policji.

            Omawiana problematyka dotyczyła m.in. efektywności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, przestępstw gospodarczych, handlu ludźmi, a także policyjnych baz danych.

 

Hanna Grochowska

zdj. Adam Przybylik ZKP