Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta

Data publikacji 30.06.2011

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach rozpoczęła się druga edycja kursu specjalistycznego Spoz-2/11 dla policjantów wykonujących czynności pozoranta. Kurs będzie trwał od 27 czerwca do 08 lipca 2011 r.

       W szkoleniu uczestniczy dziesięciu słuchaczy. Nabyte umiejętności wykorzystywane będą podczas tresury psów z zakresu przygotowania i przyzwyczajania do określonych zachowań w określonych sytuacjach oraz nauczania posłuszeństwa.

 

podkom. Roman Majewski