Międzynarodowo i wybuchowo - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowo i wybuchowo

Data publikacji 15.06.2011

W dniu 14 czerwca w MCSSP rozpoczęło się międzynarodowe szkolenie z zakresu śledztwa powybuchowego. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia jest Europejska Akademia Policyjna (CEPOL) oraz Centralne Biuro Śledcze KGP.

Do Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji zjechali się policjanci z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Cypru, Irlandii, Łotwy, Malty, Danii, Niemiec, Anglii, Portugalii i Polski by wspólnie szkolić się pod okiem polskich instruktorów. W uroczystym rozpoczęciu szkolenia wzięli udział przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP a w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji podinsp. Robert Rodziewicz – Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych. W programie oprócz zajęć teoretycznych dotyczących m.in. metodologii prowadzenia śledztwa powybuchowego przewidziane są również zajęcia praktyczne na poligonie.

 

mł.asp. Magdalena Błażejak ZSP

foto: Mariusz Mazewski ZSS