RD-6/11 rozpoczęty! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

RD-6/11 rozpoczęty!

Data publikacji 03.06.2011

W dniu 2 czerwca w Centrum Szkolenia Policji przywitano grupę 64 policjantów, którzy do 26 sierpnia 2011 r. uczestniczyć będą w kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego.

W dniu 2 czerwca w Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego RD-6/11. Policjantów przywitała Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Elżbieta Kołodziejska - Powalska. W czasie szkolenia trwającegodo 26 sierpnia 2011 r. - 64 policjantów będzie  zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędnedo pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego. 

 

 podkom. Agnieszka Sałkowska ZRD