Warsztaty metodyczno-szkoleniowe - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty metodyczno-szkoleniowe

Data publikacji 02.06.2011

Instruktorzy Zakładu Interwencji Policyjnych uczestniczyli w warsztatach metodyczno – szkoleniowych poświęconych problematyce posługiwania się bronią palną w sytuacji odniesienia obrażeń przez policjanta.

            Zajęcia prowadzili instruktorzy Zakładu Interwencji Policyjnych oraz współpracujący z naszą szkołą instruktorzy z Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji oraz wykładowcy z Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie. Tematem przewodnim zajęć było doskonalenie posługiwania się bronią palną w sytuacji odniesienia obrażeń przez policjanta.

Warsztaty otworzył w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – Zastępca Kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych – nadkom. Tomasz Maczuga.

      Pierwszy dzień rozpoczął się analizą i prezentację rodzajów ran postrzałowych powstałych przy użyciu różnego rodzaju amunicji. Zajęcia prowadzone były przez lekarza chirurga Marcina Fedczyszyna z Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie. Omówił on prezentowane rany postrzałowe i ich wpływ na żywy organizm. Zaprezentował również sposoby zaopatrywania chirurgicznego ran postrzałowych.

      Kolejne zajęcia prowadzone były przez instruktorów z Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji. Zaprezentowane zostały przez nich środki stosowane do zabezpieczenia przedmedycznego i medycznego miejsca działań bojowych. W trakcie wykładów policjanci omówili specyfikację stref działań ratowniczych oraz podstawowe zabiegi ratujące życie rannym policjantom.

       Po wykładach przyszedł czas na ćwiczenia. Przy użyciu systemu FX z amunicją barwiącą wykorzystywanego przy broni krótkiej policjanci podejmowali interwencje wobec osób uzbrojonych i niebezpiecznych, a w przypadku odniesienia „ran postrzałowych” udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej.

       W kolejnym dniu uczestnicy warsztatów doskonalili swoje umiejętności posługiwania się bronią palną wykorzystując wybrane elementy strzelectwa praktycznego IPSC/IDPA oraz ćwiczyli ewakuację rannych z miejsc niebezpiecznych.

       Warsztaty były doskonałą okazją do wspólnej wymiany doświadczeń pomiędzy policjantami a instruktorami Wydziału Realizacyjnego Komendy stołecznej Policji i wykładowcami Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie. Mamy nadzieję, że współpraca z osobami, które posiadają niezwykle bogaty zasób doświadczeń zawodowych będzie kontynuowana podczas kolejnych zajęć doskonalących umiejętności naszych instruktorów z Zakładu Interwencji Policyjnych.

 

mł.asp. Hubert Kowalik ZIP