Turniej Par Patrolowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Par Patrolowych

Data publikacji 27.05.2011

W dniu 25 maja 2011 r. sześćdziesiąt par patrolowych spośród słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-1/11 rozpoczęło udział w „Turnieju Par Patrolowych” organizowanym przez kadrę dydaktyczną Zakładu Służby Prewencyjnej oraz Zakładu Interwencji Policyjnych.

              Pierwszą konkurencję stanowił test wiedzy z zakresu prewencji: kontaktów z mediami, zasad użycia broni palnej oraz udzielania pierwszej pomocy. Do drugiego etapu turnieju: konkurencja strzelanie szybkie oraz konkurencja policyjny tor przeszkód przystąpi 15 najlepszych par patrolowych wyłonionych w I etapie. Zwieńczeniem turnieju będzie III etap – symulacja interwencji policyjnej, do którego przystąpi 5 najlepszych par wyłonionych w II etapie turnieju.

             Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy oraz uzyskania jak najlepszych wyników.

 

podkom. Dorota Cyma-Końska