Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie koła zainteresowań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data publikacji 26.05.2011

W związku z szerokim zainteresowaniem słuchaczy tematyką z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Zakład Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wyszedł z inicjatywą powołania przedmiotowego koła zainteresowań dla słuchaczy.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 24 maja 2011 r., uczestniczyli w nim słuchacze kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego. Policjantów przywitał Zastępca Kierownika Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji - podinsp. Dariusz Boruszewski. Zajęcia na temat „Przewozu zwierząt” przeprowadził mł. asp. Mariusz Jackowski. Ponadto policjanci zostali zapoznani przez asp. Roberta Kuchara z możliwościami wykorzystania samochodu specjalistycznego typu furgon przeznaczonego do działań profilaktyczno – edukacyjnych, przekazanego do Centrum Szkolenia Policji w ramach projektu „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  

 

podkom. Agnieszka Sałkowska ZRD

     foto: asp. Jan Orłowski ZRD