Fundacja „Ocalenie” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Fundacja „Ocalenie”

Data publikacji 16.05.2011

11 maja br., w Centrum Szkolenia Policji odbyło się spotkanie dotyczące obszaru różnic kulturowych między czeczeńskim i polskim społeczeństwem.

           Z Wiceprezesem Zarządu Fundacji „Ocalenie” Panią Maliką Abdoulvakhabovą oraz Członkiem Zarządu Panem Kamilem Kamińskim spotkała się grupa 190 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego i kursu specjalistycznego.

            W czasie wykładu omówiono zachowania i obyczaje charakterystyczne dla kultury czeczeńskiej, a także sytuację uchodźców z Czeczenii w Polsce.

            Prowadzący zajęcia przedstawili zasady współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy dla uchodźców i imigrantów.

            Spotkanie pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień i konfliktów, jakie mogłyby wynikać z nieznajomości zagadnień dotyczących kultur innych narodów.

           Przedsięwzięcie koordynowała podkom. Anna Rybicka-Nowek Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS