Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło nr 41 ma swoją siedzibę!

Data publikacji 09.05.2011

Dziś Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło przy Centrum Szkolenia Policji otrzymało pomieszczenie znajdujące się w budynku nr 4, na terenie szkoły.

          Umowa użyczenia pomieszczenia wraz z wyposażeniem została zawarta pomiędzy Komendantem Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romanem Stawickim, a Prezesem Stowarzyszenia Panem Stanisławem Kraszewskim.

          Powyższe działanie jest przykładem zaangażowania Kierownictwa CSP w budowanie właściwych relacji z naszymi emerytowanymi koleżankami i kolegami.

           

Hanna Grochowska

zdj. Roman Majewski WP